Mentaltest 2017 (MT2017)

Att göra Svenska Brukshundklubbens mentaltest (MT) ger ägaren ökad kunskap om hundens beteenden och egenskaper, och uppfödarna ett underlag för det fortsatta avelsarbetet.

Från och med 1 januari 2017 finns två olika mentaltester inom Svenska Brukshundklubben.

Det ena är enligt det regelverk som godkänts av Svenska Kennelklubben. Detta är samma regler som gällt sedan 2007 och benämns MT2007. Resultaten från MT2007 registreras av Svenska kennelklubben i Hunddata. Här läser du mer om MT2007.

Det andra är Brukshundklubbens nya MT - MT2017. Detta kan du läsa mer om nedan.

Om mentaltest 2017

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972 och behölls med samma upplägg fram till 2007 då Brukshundklubben hade utvecklat ett nytt MT som vi nu kallar för MT2007.

Under 2015 började Brukshundklubben revidera MT2007 för att åter lägga större tyngd vid trygghetsdelarna i våra hundar; socialitet och nerver. MT2017 bygger på en sammanvägning av MT2007 och det MT som gällde före 2007.

MT2017 arrangeras i första hand för hundar av brukshundras, och som är mellan 18 och 48 månader. Hundar som tidigare har deltagit i MT2007 (oavsett resultat) och hundar äldre än 48 månader har dock möjlighet att göra MT2017 i mån av plats.

Mentaltesten dokumenterar hundens förtjänster och brister på egenskapsnivå vilka är; socialitet, social- samt jaktkamplust, temperament, aggression med försvarslust, nerver, minnesbilder samt drivkraften. Testet beskriver även skottfastheten.

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. Godkänd nivå är 100 poäng.

Resultat MT2017

Resultaten registreras inte av Svenska Kennelklubben, utan kommer att redovisas här på Brukshundklubbens hemsida.

Du hittar resultatlistor och sammanställningar här.

Diplom för godkänt MT2017

Ägarna till hundar som får godkänt resultat på MT2017 erhåller ett diplom direkt på plats av arrangören. På diplomet kan man även fylla om hunden har godkänt resultat vid exteriörbeskrivning.

Korning för brukshundraser

Ursprungligen innehöll titeln korning godkänt resultat på tre delar, en mentaldel, en exteriördel och en veterinär kontrolldel (HD-röntgen). Idag har man skiljt på kontrollerna, så veterinärkontrollen är en egen del medan godkänt mentaltest tillsammans med godkänd exteriörbeskrivning från 18 månader numera är grunden för korning.

Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras.

I titeln korning ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller den meriterande titeln korad. MT2017 gäller ännu inte som del i titeln korad som registreras i Svenska Kennelklubbens Hunddata.

Läs mer om exteriörbeskrivning här.

Korningsdiplom uppfödare

Svenska Brukshundklubbens korningsdiplom tilldelas tik med minst fem korade avkommor, hane med minst 15 korade avkommor och uppfödare med minst 10 korade avkommor. För att kunna söka och erhålla detta diplom måste avkommorna ha ett godkänt resultat från MT2007 och en godkänd exteriörbeskrivning.

Här kan du som uppfödare ansöka om korningsdiplom.