Anmälan MT2017

Här kan du läsa hur man gör om man vill hitta och anmäla sig till Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest - MT2017.

De MT2017 som arrangeras finns inlagda i tävlingskalendern i SBK Tävling, och man anmäler sig och betalar via SBK Tävling på samma sätt som när man anmäler till MH och MT2007.

MT2017 arrangeras på sex banor fördelade över landet: Skellefteå Brukshundklubb, Timrå Brukshundklubb, Vallentuna Brukshundklubb, Schäferhundklubben Uddevalla, Schäferhundklubben Romelanda och Tollarps Brukshundklubb.

Karta över arrangörer av MT2017

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften för ett MT2017 var subventionerad under de första två åren, men kostar nu (från 2019) 600 kr/hund precis som ett MT2007.