Svartvit border collie som springer på en stor grön gräsmatta.
Svartvit border collie som springer på en stor grön gräsmatta.
Svartvit border collie som springer på en stor grön gräsmatta.

Förändringar i Svenska Brukshundklubbens utskottsorganisation

28 jun 202228 jun 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat om förändringar avseende sammankallande i förbundsstyrelsens utskottsorganisation.

Förbundsstyrelsens organisation består av sex utskott enligt nedan. Utskotten har av förbundsstyrelsen delegerat ansvar för olika verksamhetsområden.

En förbundsstyrelseledamot utses till sammankallande för respektive utskott och på så sätt finns en tydlig förankring i beslutsprocesserna. Utskotten består sedan av ett antal ledamöter som utses av förbundsstyrelsen och som i utskottet är sammankallande för olika utskottsgrupper knutna till utskottets verksamhet.

Utskottsgrupperna arbetar kontinuerligt med verksamhetsspecifika frågor på utskottens uppdrag. Detta sker i samråd med utskottet och enligt fastställd ansvars- och delegeringsordning. Utskottsgrupperna har att rapportera till sina respektive utskott. Personer som ingår i utskottsgrupper utses av utskotten och byts inte nödvändigtvis ut om en ny utskottssammankallande för utskottsgruppen tillträder.

För att sammankallande i utskott ska ha stöd och att förankringen ut i organisationen ska bli ännu starkare finns ytterligare en representant från förbundsstyrelsen i två utskott.

Så här ser den nya fördelningen av utskottssammankallande ut:

Utskott     Sammankallande   Vice sammankallande
Utskottet för avel och hälsa  Camilla Rönnqvist  
Utskottet för hundägarutbildning Carin Josefsson  
Utskottet för organisation      Fredrik Berg  Jeanette Forssman
Utskottet för prov och tävling  Arne Jonsson    Peter Lind    
Utskottet för samhällsnytta Martina Bach   

                                                                                    

Mer information om de olika utskotten och dess sammansättningar och uppdrag finns att läsa på nedan pufflänkar.