Information från förbundsstyrelsen

19 sep 202319 sep 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

På förekommen anledning vill Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse delge organisationen och andra berörda information om de meddelanden som utan förankring har gått ut via sociala medier.

Bakgrunden är att det under den senaste tiden har upptäckts flera aktiviteter som inte är förenliga med Svenska Brukshundklubbens verksamhet och uppdrag eller till gagn för organisationens medlemmar. Det handlar om misstankar om överträdelser mot gällande regelverk och lagstiftning. Granskningen har precis börjat och vi ber om förståelse för att vi i nuläget inte kan gå ut med närmare information om de aktuella händelserna.

Angående de personer som nu valt att lämna förbundsstyrelsen och kansliet så bör det betonas att det inte har förkommit någon påverkan för att få dem att lämna sina respektive uppdrag. Det är mycket olyckligt att de valt att göra det utan förvarning samt lägga ut oförankrade pressmeddelanden som inte beskriver helheten, vilket har skapat oro och onödiga spekulationer i organisationen.

Enligt Svenska Kennelklubbens policy för sociala medier kommer företrädare för SBK inte att kommentera diskussioner på Facebook eller andra sociala medier. Vi uppmanar samtliga förtroendevalda att följa samma policy, för att undvika polarisering och ryktesspridning.

Slutligen vill vi be alla medlemmar om ursäkt för de falska pressmeddelanden som lags ut och skapat oreda i organisationen. Förbundsstyrelsen kommer att återkomma med information. Granskningen har som sagt precis börjat och kommer att fortsätta intill dess att vi har uppnått full transparens i verksamheten. Vår fulla övertygelse är att Svenska Brukshundklubben kommer att gå starkare ur denna situation.


/ Förbundsstyrelsen

 

För mer information och frågor kontakta:

 

Christer Erixon

Förbundsordförande

070-675 24 60

christer.erixon@brukshundklubben.se