Briard sök vinter
Briard sök vinter
Briard sök vinter

Valberedningen har lämnat sitt preliminära förslag

12 jan 202312 jan 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Den centrala valberedningen lämnade den 22 december 2022 , i enlighet med Svenska Brukshundklubbens grundstadgar, sitt preliminära förslag inför organisationskonferensen samt kongressen 2023.

Valordning i grundstadgarnas § 10

Senast den 1 januari ska valberedningen enligt Svenska Brukshundklubbens grundstadgar och valordningen i grundstadgarnas § 10 presentera ett preliminärt förslag på personer att väljas till förbundsstyrelsen vid kongressen i maj.

Distrikt och rasklubbar har möjlighet att nominera ytterligare personer

Distrikt och rasklubbar kan senast den 20 januari, efter styrelsebeslut, enligt valordningen nominera ytterligare personer. Detta görs i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information i det nomineringsformulär som, inom kort, skickas ut till distrikt och rasklubbars officiella e-postadresser (hämtade ur medlemsregistret).

Fortsatt hantering inför valberedningens slutliga förslag

Ev. ytterligare nomineringar ska finnas tillgängliga inför organisationskonferensen där dialog och diskussion förs mellan organisation och valberedning. Efter konferensen har valberedningen att färdigställa sitt slutliga förslag till kongressen och därefter är nomineringen avslutad. Valberedningens slutliga förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Valberedningen informerar

Valberedningen har en egen informationssida här på hemsidan på vilken valberedningen informerar om sig och sitt arbetssätt.

Valberedningens preliminära förslag

Förslaget presenteras nu på förbundets hemsida. Presentationer av föreslagna personer kommer att presenteras inom kort.

Längre fram kommer även det slutgiltiga förslaget på förbundsstyrelse från valberedningen samt övriga kongresshandlingar att presenteras på hemsidan.

Valberedningens preliminära förslag presenteras här.