Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses

SBK Räddningshundar

Med anledning av läget i Turkiet och Syrien

08 feb 202308 feb 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Med anledning av situationen i Turkiet och Syrien får Svenska Brukshundklubben (SBK) en mängd frågor om våra räddningshundar.

Vårt uppdrag är att utbilda sök och räddningshundar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nationella förstärkningsresurs för urban sök och räddning (NUSAR).

NUSAR kan användas för att söka efter och rädda människor vid räddningsinsatser med kollapsade byggnadskonstruktioner orsakade av till exempel naturhändelser, olyckor, terrordåd eller krig.

Svenska Brukshundklubben har idag inte något uppdrag från MSB att använda hundar för internationella insatser.

Efter kontakt med MSB har vi fått följande information. Om läget förändras publicerar vi information om det på hemsidan.

Hur fungerar det i ett sådant här läge? Kan MSB anordna en insats med frivilliga hundförare i Turkiet eller samordna något för hundförare?
MSB förstärkningsresurs NUSAR (nationell urban sök- och räddning) har flera komponenter, bl.a. hundekipage. Dessa är utbildade och förberedda för nationella insatser. Hundar och deras förare är en fantastisk resurs som en del av ett komplett team, men i dagsläget är de svenska resurserna inte tillgängliga för internationella insatser.

Kan det bli aktuellt nu i dagarna?
Nej, det är i nuläget inte aktuellt att skicka ut MSB:s nationella resurser för sök- och räddning till Turkiet. Det är inte en typ av resurs som efterfrågas i Turkiet. För den här typen av internationella sök- och räddningsinsatser används för ändamålet utrustade, utbildade och övade självförsörjande team.

Vilket stöd eller insatser hjälper ni Turkiet och Syrien med nu i övrigt? Om det finns något annat exempel.
MSB stöttar de pågående internationella insatserna i Turkiet, med experter och materiel. Dessa insatser sker inom både EU- och FN-systemen. De första svenska experterna avreser under tisdag den 7 februari och ytterligare experter kommer att skickas under de närmaste dagarna. MSB bedömer kontinuerligt de begäran om stöd som kommer till oss genom bl.a. EU och FN-organ och bidrar med både personal och materiel där vi kan.