Bild på mindre konferensrum med bord och stolar.
Bild på mindre konferensrum med bord och stolar.
Bild på mindre konferensrum med bord och stolar.

Specialklubbskonferens 2023

Rapport från Brukshundklubbens deltagande

31 jan 202331 jan 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben deltog den 28–29 januari vid Svenska Kennelklubbens (SKK) specialklubbskonferens i Stockholm och fick där ta del av olika nyheter, planer och diskussioner.

Visionsarbete

Thomas Uneholt (ordförande) och Kees de Jong (VD) inledde med att presentera Kennelklubbens visionsarbete inför 2030 som ska generera en tydlig färdriktning för SKK. Stor vikt lades vid "Hållbara rashundar" där hälsa och mentalitet ingår som prioritet i visionsarbetet. 

Uppfödarservice

En nyhet och stor satsning från SKK:s kansli är “Uppfödarservice” som precis lanserats, det innebär att fem (5) handläggare dagligen är tillgängliga på mejl och telefon för att stötta uppfödare i olika frågor som inte har täckts av organisationen tidigare.

Ny hemsida - KöpaHund

En annan välkommen nyhet är Kennelklubbens NYA ”KöpaHund”-sida som publicerades 30 januari! KöpaHund är en hemsida för uppfödare som är anslutna till Kennelklubben, här kan dom annonsera valpar, vuxna hundar och planerade parningar på. Uppfödare kan även kort beskriva sin kennel och lägga upp bilder. Ett stort steg i rätt riktning för att så många som möjligt ska välja en hund med stamtavla! 

Frågor och projekt

Samtliga av Kennelklubbens kommittéer rapporterade om aktuella frågor och projekt. Bland annat informerade Avelskommittén om ett pågående utvecklingsprojekt, ED-policy samt genetisk inavelsgrad vilket är högaktuella frågor vi kommer få mer information om löpande. 

De passade även på att gå igenom de förbättrade mallarna och checklistorna med specialklubbarna för kommande revideringar av RAS-dokumenten. 

Balans

Jakthundskommittén tog upp vikten av balans i SKK-organisationen för alla typer av aktiviteter, och inkluderade alla i någon form av arbetande hundar, vilket var mycket uppskattat. 

Sveriges Hundungdom

Ett uppskattat inslag var när Sveriges Hundungdoms ordförande Johanna Wallenqvist Berglund föredrog om ungdomsverksamheten med tankar framåt samt behovet av ett ökat samarbete med specialklubbarna.

Delegerat rasansvar

En mycket viktig punkt på konferensen var avtalen om delegering av rasansvar, ett stort engagemang från samtliga specialklubbar resulterade i många förslag på förbättring och förtydligande av nuvarande avtal. Detta kommer efter sammanställning gå ut på remiss till specialklubbarna innan fastställande. 

Demokrati på KF

I höst kommer Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) att äga rum, kopplat till det fanns punkten "Demokrati" på konferensen som beskrev hur medlemskap räknas i relation till rösträtt vid Kennelfullmäktige. Förbättringsförslag finns men kommer som tidigast att träda i kraft vid KF 2025. Kennelklubbens Fredrik Bruno gick igenom nuvarande förfarande och visade på hur man hanterar alla medlemskap i relation till rösträtt på ett likvärdigt sätt. 

Dialog och tonalitet

Konferensen betonade vikten av att skapa ett härligt klimat i våra klubbar genom respektfull dialog och tonalitet – vilket är grunden för utveckling! 

 

Svenska Brukshundklubben deltagare på specialklubbskonferensen 2023

Piia Nora, förbundsordförande
Barbro Olsson, förbundsstyrelsen
Lars Carlborg, förbundsstyrelsen
Fredrik Berg, förbundsstyrelsen
Camilla Rönnqvist, förbundsstyrelsen
Anneli Hultman, tf. kanslichef på förbundskansliet