Schäfer markerar i specialsök
Schäfer markerar i specialsök
Schäfer markerar i specialsök

SBK Specialsök

officiell provform

13 maj 202313 maj 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

SBK Specialsök är godkänt som officiellt prov fr.o.m. 2023-11-01

Det är med stor glädje vi kan meddela att Svenska Kennelklubbens (SKKs) prov och tävlingskommitté har fastställt reglerna för officiella prov i SBK Specialsök.

Reglerna gäller 2023-11-01 - 2026-12-31.

Det har varit långt och mycket arbete för att komma hit och Svenska Brukshundklubben riktar ett stort tack till alla som bidragit till att vi nu har en ny officiell provform.

Nu när reglerna är fastställda fortsätter arbetet med att ta fram anvisningar och allt annat som behövs. Information om detta kommer att publiceras efterhand som det fastställs.

Arbete pågår också med att införa SBK Specialsök i SBK Tävling.

För att ta del av de fastställda reglerna klicka på "Regler specialsök" nedan.