Årsmöte 2023

25 feb 202325 feb 2023

Svenska BouvierklubbenSvenska Bouvierklubben

För att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta på årsmötet har styrelsen beslutat att avhålla årsmötet 2023 som ett digitalt möte via Zoom den 12 mars klockan 13.00.

Årsmötet följer fastställd dagordning enligt stadgan.

Dagordning, verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar återfinns nedan. Valberedningens förslag finns utlagt på hemsidan.

Anmäl ditt deltagande till sekr@bouvierklubben.com senast den 1 mars 2023. Länk till Zoom-mötet med instruktioner skickas via e-post ca en vecka innan mötet.

 

God fortsättning på det nya året och hjärtligt välkomna till årsmötet.

Årsmöteshandlingar Svenska Bouvierklubben 2023