Svenska Brukshundhundklubbens hedersledamot Anders Dahlstedt. Foto: Tony Balogh.
Svenska Brukshundhundklubbens hedersledamot Anders Dahlstedt. Foto: Tony Balogh.
Svenska Brukshundhundklubbens hedersledamot Anders Dahlstedt. Foto: Tony Balogh.

Till minne av Anders Dahlstedt

25 maj 202325 maj 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Hedersledamot Anders Dahlstedt avled efter en kort tids sjukdom på Norra Älvsborgs Sjukhus lördagen den 20 maj.

Anders Dahlstedt började sin bana på Trollhättans Brukshundklubb 1970 och var hedersledamot och verksam i Orust Brukshundklubb fram till sin bortgång. Anders blev snabbt engagerad även i distriktet SBK Västra och redan 1974 deltog Anders vid sin första kongress.

Anders Dahlstedts engagemang för brukshundrörelsen och föreningsarbetet uppmärksammades. Han blev vald till ledamot i Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) 1981 - 1986 och sedan ytterligare en period mellan åren 2004 och 2018. Totalt var Anders ledamot och vice ordförande i FS i 20 år. Samtidigt som Anders var verksam på förbundsnivå var han också verksam i SBK Västra distriktet och Lilla Edets Brukshundklubb. Senare blev han även ordföranden i Orust Brukshundklubb.

Anders Dahlstedt betydande engagemang och insatser på regional och lokal nivå gav honom erkännande som hedersmedlem både i distrikt och i de lokala klubbarna. Han blev hedersledamot i förbundsstyrelsen 1987 och samma år tilldelades Anders Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj.

Anders huvudintresse var utbildning och föreningsarbete. I centrala kommittéer och utskott kom han att göra stora insatser i föreningskunskap, stadgearbete och hur medlemsförbund av Svenska Brukshundklubbens komplexitet ska organiseras och styras. När Anders avgick ur förbundsstyrelsen 2019 erhöll han hederstiteln senior rådgivare som tack för sina insatser. Alla andra hedersutmärkelser hade han redan mottagit.

Anders Dahlstedt var en lyssnande och engagerad person som med sin klokskap alltid var tillgänglig för rådgivande samtal i stort som smått. Han tog sig alltid tid att hjälpa till att lösa frågeställningar och problem. Det finns många i brukshundrörelsen som kan vittna om det, såväl bland våra medlemmar som föreningar ute i landet.

Jag hade själv nöjet att under många år som förbundsordförande samarbeta med Anders. I en förbundsstyrelse dyker det alltid upp svåra ärenden som ska hanteras och beslutas om, och där var Anders eftertänksamhet, klarsynthet och föreningskunskap en stark tillgång och till stort stöd för oss i förbundsstyrelsen.

Anders tillhörde den nu alltmer sinande skaran medlemmar som deltagit och aktivt bidragit till brukshundrörelsen fantastiska utveckling sedan 1960-talet fram till nu. En fantastisk tid. Jag pratade med Anders ett par veckor innan kongressen och vi hoppades att åter kunna träffas som vi gjort i snart fyra decennier, men så blev det inte då Anders var för sjuk för att komma till årets kongress. Det blev sorgesamt nog vår sista kontakt. Årets kongress var den första som Anders missade sedan 1974. Det blev totalt 48 kongresser.

Kongressen 2022 blev Anders Dahlstedts sista och där fick han ta emot Agriastipendiet för årets klubb som företrädare för Orust Brukshundklubb. En värdig avslutning på en över 50-årig insats av ideellt arbete för brukshundrörelsen. Svenska Brukshundklubben har genom Anders bortgång förlorat en genuin person som brann för brukshundrörelsen och den verksamhet vi står för.

Våra tankar går till Anders fru Ingela, också hon en sann SBK-vän, och till övriga familjen.

En hedersman har lämnat oss och vi kan bara framföra vårt varma tack till Anders för vad du gjort för Svenska Brukshundklubben. Du finns i vårt minne!

Anders Dahlstedt 8/12 1942 – 20/5 2023

Staffan Thorman
Hedersordförande