Bild som visar en svartvit bild av en golden retrievers huvud.
Bild som visar en svartvit bild av en golden retrievers huvud.
Bild som visar en svartvit bild av en golden retrievers huvud.

Ytterligare nomineringar

inför kongressen 2023

17 jan 202317 jan 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Fram till den 20 januari 2023 kan distrikt och rasklubbar, enligt grundstadgarnas valordning, nominera ytterligare personer, efter valberedningens preliminära förslag.

Den centrala valberedningen lämnade den 22 december 2022, i enlighet med Svenska Brukshundklubbens grundstadgar, sitt preliminära förslag på personer att väljas till förbundsstyrelsen vid kongressen i maj inför organisationskonferensen samt kongressen 2023.

Distrikt och rasklubbar kan nominera ytterligare personer

Distrikt och rasklubbar kan senast den 20 januari, efter styrelsebeslut, enligt valordningen nominera ytterligare personer. Detta görs i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information i det nomineringsformulär som skickats ut till distrikt och rasklubbars officiella e-postadresser (hämtade ur medlemsregistret).

Nomineringsformulär

Nomineringsformuläret för distrikt och rasklubbars ev. ytterligare nomineringar finns här.

Föreslagna personer

Presentation av de personer som valberedningen föreslår i sitt preliminära förslag samt de ytterligare nomineringar som inkommit från distrikt och rasklubbar finns att läsa här på hemsidan där kongresshandlingarna kommer att presenteras.

Längre fram kommer även det slutgiltiga förslaget på förbundsstyrelse från valberedningen samt övriga kongresshandlingar att presenteras på hemsidan.

Fortsatt hantering

Ev. ytterligare nomineringar ska finnas tillgängliga inför organisationskonferensen där dialog och diskussion förs mellan organisation och valberedning. Efter konferensen har valberedningen att färdigställa sitt slutliga förslag till kongressen och därefter är nomineringen avslutad. Valberedningens slutliga förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Valberedningen informerar

Valberedningen har en egen informationssida här på hemsidan på vilken valberedningen informerar om sig och sitt arbetssätt.