Draghundslopp med cykel, flera ekipage
Draghundslopp med cykel, flera ekipage
Draghundslopp med cykel, flera ekipage
Logotyp Visby BK Blågul trsp

SBK Gotlandsdistriktet

Draghundssektorn

Visby Brukshundklubb

Draghund är en sektor inom Visby BK, men tillhör även Svenska Draghundförbundet som ligger under Riksidrottsförbundet. I och med detta så har denna del av klubben vissa specifika samarbeten (t.ex gällande studieförbundet SISU och andra regler som gäller idrotter men inte övriga SBK), men fungerar i övrigt som en vanlig sektor i föreningen.