GDPR
GDPR
GDPR

SBK Övre Norrlands Distrikt

GDPR

Holmsund Brukshundklubb

04 jun 202404 jun 2024

SBK Övre Norrlands DistriktSBK Övre Norrlands Distrikt

GDPR är den dataskyddsförordning som reglerar behandlingen av personuppgifter.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som började gälla 25 maj 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR. Ideella föreningar omfattas av GDPR både på förbunds- och klubbnivå. Nedan kan du läsa om hur Holmsunds brukshundsklubb (nedan kallad föreningen) hanterar dina personuppgifter.

När du anmäler dig som medlem eller till prov, tävlingar och utställningar medger du att föreningen lagrar och behandlar dina personuppgifter utifrån den rättsliga grund som beskrivs i GDPR. Dina medlemsuppgifter får föreningen via Svenska Brukshundklubbens (SBK) medlemsregister eller direkt från dig vid anmälan till exempelvis kurser och tävlingar.

Föreningen använder dina uppgifter för att kunna se ditt medlemskap, hantera anmälningar till aktiviteter så som kurser, föreläsningar etcetera samt skicka kallelser och information.

Föreningen kommer att genomföra en bedömning återkommande om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du kan också när som helst utöva dina rättigheter genom att begära radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelse för att utöva dina rättigheter.