Framsida av allmänlydnadspasset
Framsida av allmänlydnadspasset
Framsida av allmänlydnadspasset
Logga Tollarps BK

SBK Skånes Distrikt

Vardagslydnad/ allmänlydnad

Tollarps Brukshundklubb

Allmänlydnadspass

Allmänlydnadspasset är ett dokument som syftar till att både hundägaren och instruktören ska ha ett tydligt mål med utbildningen i en grundkurs. 

Allmänlydnad är ett begrepp som innefattar all lydnad i vardagen. Alltså, lydnad som inte är kopplad till specifika prestationer som bedöms på tävling.  Att nå allmänlydnad på hunden tar tid och kräver vanligtvis att hunden har mognat. Det går inte att förvänta sig att allmänlydnad uppnås i alla delar under en kurs på åtta gånger. Se därför allmänlydnaden som en långsiktig process som ständigt behöver repeteras.

Moment som ingår i allmänlydnadspasset är:

  1. Vänta i bil/dörr/bur
  2. Gå fint vid sidan
  3. Hundmöte
  4. Stanna kvar
  5. Hantering/visitation
  6. Gå bakom
  7. Inkallande med störning
  8. Stoppkommando
  9. Passivitetskontroll
  10. Nosaktivering