GDPR lås
GDPR lås
GDPR lås
Logga Tollarps BK

SBK Skånes Distrikt

GDPR

Tollarps Brukshundklubb

29 jun 202329 jun 2023

Tollarps BrukshundklubbTollarps Brukshundklubb

GDPR på Tollarps Brukshundklubb

Medlemsvillkor, personuppgifter och GDPR

Medlemsvillkor

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Tollarps Brukshundklubb sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet.

Du hittar de fullständiga medlemsvillkoren här.

Vilka uppgifter lagras?

Vi hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokalklubb.

Uppgifterna lagras för att säkerställa att du får ta del av information och förmåner i Svenska Brukshundklubben och hundens resultat för att dessa ska kunna stambokföras.

Vad används uppgifterna till?

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, kunna hjälpa dig med rådgivning, för att du ska få medlemstidningen Brukshunden och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap och dina medlemserbjudanden.

Inga personuppgifter säljs vidare eller överlåts till andra organisationer eller företag.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och för att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård.

GDPR-ansvarig

GDPR-ansvarig i Tollarps Brukshundklubb är ordförande Per-Åke Nilsson.

Mer om GDPR

Mer information om GDPR hittar du hos Integritetskyddsmyndigheten och hos SBK och SKK.