Tollarps Brukshundklubb
Tollarps Brukshundklubb
Tollarps Brukshundklubb
Logga Tollarps BK

SBK Skånes Distrikt

Klubben

Tollarps Brukshundklubb

09 maj 202309 maj 2023

Tollarps BrukshundklubbTollarps Brukshundklubb

Aktuellt om Tollarps Brukshundklubb

Tollarps Brukshundklubb startades 1955

Vi är en lokal brukshundhundklubb och ingår i organisationen Svenska Brukshundklubben.

Vår klubb har en omfattande kursverksamhet i samarbete med Studiefrämjandet och klubben har även många medlemmar som har framgång i olika tävlingssammanhang.

Vi är en ideell, opolitisk förening, dessutom i högsta grad demokratiska. Alla medlemmar har en röst, ingen är förmer än någon annan och vi ser det också som en självklarhet att alla som blir medlemmar hos oss har samma rättigheter (och skyldigheter, exempelvis att hålla ordning) som alla andra.

Stadgar för Tollarps Brukshundklubb

Statuter för uppvaktning och avtackning Tollarps Brukshundklubb

Körjournalen skall vara ifylld, attesterad av gruppansvarig och inlämnad till kassören senast den 12 december 2023.

Regler gällande körersättning

Ladda hem körjournalen