Styrelsemedlemmar i Tollarps Brukshundklubb
Styrelsemedlemmar i Tollarps Brukshundklubb
Styrelsemedlemmar i Tollarps Brukshundklubb
Logga Tollarps BK

SBK Skånes Distrikt

Styrelse

Tollarps Brukshundklubb

25 feb 202425 feb 2024

Tollarps BrukshundklubbTollarps Brukshundklubb

Presentation av styrelsen

Styrelsen För Tollarps Brukshundklubb

Styrelsen Tollarps Brukshundklubb

Styrelsemedlemmar i Tollarps Brukshundklubb

Ordförande: Per-Åke Nilsson

ordforande@tollarpsbk.se 

Vice ordförande: Joakim Eriksson

ordforande@tollarpsbk.se 

Sekreterare: Linda Bendroth

sekr@tollarpsbk.se

Kassör: Gunilla Oscarsson kassor@tollarpsbk.se

Ordinarie ledamöter: Johan Gomér, Linda Dahlberg, Erik Mattsson

Suppleanter: Nilla Grahn, Thord Lundström.

Kontakt styrelsen: styrelse@tollarpsbk.se

Revisorer: Elin Carlsson, Gun Lindwall. Revisorssuppleant: Anna Halonen

Valberedning: Göran Jönsson (SK), Sebastian Eriksson, Camilla Hindorf

Kontakt valberedningen: valberedning@tollarpsbk.se