Logga Trelleborgs BK

SBK Skånes Distrikt

GDPR

Trelleborgs Brukshundklubb

03 feb 202303 feb 2023

Trelleborgs BrukshundklubbTrelleborgs Brukshundklubb

Hur vi handskas med dina personuppgifter

Varför personuppgifter samlas

För att klubben ska kunna bedriva vår verksamhet, lagrar och hanterar Trelleborgs Brukshundklubb personuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter som kurser och tävlingar och för att  kommunicera med våra medlemmar i exempelvis medlemsutskick och kallelser till olika aktiviteter. Vi behöver personuppgifter för att kunna hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner som deltagaravgifter och medlemsavgifter. 

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.  Därefter raderas de. 

För att göra vår information mera tilltalande använder vi gärna foton på människor men ställer alltid frågan till de aktuella personerna, om de kan tänka sig förekomma exempelvis på hemsida och FB. Säger man nej, respekterar vi detta i alla lägen.

Vill du få en uppgift rättad eller ett foto på dig raderat, gör vi det. Kontrollera dina uppgifter i din profil på Membersite.

Hur personuppgifter hanteras

Trelleborgs Brukshundklubb arbetar ansvarsfullt med personuppgifter.

Brukshundklubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Klubben är personuppgiftsansvarig. Kontaktperson är vår ordförande.

Klubben har ett gemensamt medlemsregister (Membersite) och tävlingssystem (SBK Tävling). Därmed delas ansvaret för personuppgifter i dessa mellan  förbund, distrikt, ras- och lokalklubb samt lokalområde i SBK.

Detta gäller även SAGIK (Svenska Agilityklubben) och SNWK Tävling (Svenska Nose Work Klubben).

Vi har också ett delat ansvar med Studiefrämjandet avseende den del av vår kursverksamhet, som går via dem.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till utomstående utöver de ovan nämnda.

Medlemsvillkor

Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår hur vi behandlar personuppgifter. Dessa ska medlemmen känna till och aktivt godkänna innan de blir medlemmar eller påbörjar en ny medlemsperiod. Det aktiva godkännandet sker då medlemmen betalar sin medlemsavgift direkt via Membersite eller genom något av de andra betalningsalternativ Brukshundklubben erbjuder.