SBK Logga Tyresö BK

SBK Stockholmsdistrikt

Valberedningens förslag till styrelse 2024

Tyresö Brukshundklubb

10 feb 202410 feb 2024

Tyresö BrukshundklubbTyresö Brukshundklubb

Här ser du valberedningens förslag till styrelse för 2024 samt hittar info om hur du gör om du vill nominera andra kandidater.

Valberedningens förslag till styrelse 2024

Uppdaterad med namn på två tidigare vakanser - de är markerade med kursiv text nedan

 

Ordförande   Björn Flodman omval 1 år
Vice ordförande Johanna Boström Stone

mandattid kvar 1 år

Sekreterare Ulla Ericsson

mandattid kvar 1 år

Kassör VAKANT

nyval 2 år

Ledamot Carina Wiman

nyval 2 år

Ledamot Susanne Johansson

omval 2 år

Ledamot Susanna Lindsjö

mandattid kvar 1 år

Suppleant Milan Brodsky

mandattid kvar 1 år

Suppleant Elisabeth Kvilén Eriksson   

nyval 2 år

   

 

Revisor Pernilla Lindahl

omval 1 år

Revisor Ulf Rosberg

omval 1 år

Revisorssuppleant VAKANT

omval 1 år

 

Valberedningen 2023 bestod av:

Merike Lepp (sammankallande)

Charlott Vidh

Linda Strajnar (1 år kvar)

 

Tyresö 15 nov 2023

Nominera egna kandidater

Fram till den 15 december kan du skicka in egna förslag på kandidater till styrelsen.

Viktigt är att det tydligt ska anges att det är ett kandiatförslag.

Förslaget ska innehålla;

  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation 
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar

Förslaget skickas till styrelsen på e-postadress ordforande@tyresobk.se

 

Efter den 15 december är nomineringstiden avslutad.