Designed by Freepik.
Designed by Freepik.
Designed by Freepik.
SBK Logga Tyresö BK

SBK Stockholmsdistrikt

Styrelse

Tyresö Brukshundklubb

01 jun 202301 jun 2023

Tyresö BrukshundklubbTyresö Brukshundklubb

Tyresö BK:s styrelse 2023

Ordförande:
Björn Flodman
Email:  ordforande@tyresobk.se

Vice ordförande:
Johanna Stone

Sekreterare:
Ulla Ericsson
Email:  sekreterare@tyresobk.se

Kassör:
Elisabeth Hagberg Dahlstedt
Email: kassor@tyresobk.se

Ledamöter:
Karin Brunskog
Susanna Lindsjö
Susanne Johansson

Suppleanter:
Yvonne Weijmar
Milan Brodsky

Revisorer:
Pernilla Lindahl
Ulf Rosberg

Revisorssuppleanter:
Carina Wiman

Valberedning:
Merike Lepp (sammankallande)
Charlott Vidh
Linda Strajnar

Styrelsemöten 2023 & 2024 

Info kommer

Medlems- och årsmöten 2023/2024

Info kommer

Styrelseprotokoll

Årsmötesprotokoll