SBK Logga Tyresö BK

SBK Stockholmsdistrikt

Vår historia

Tyresö Brukshundklubb

01 jun 202301 jun 2023

Tyresö BrukshundklubbTyresö Brukshundklubb

Läs mer om klubbens historia.

Tyresö Brukshundklubb bildades 1 januari 1973. Innan dess så var de flesta hundintresserade Tyresöbor med i Stockholms Södra eller Haninge BK.

På den tiden bestod "klubbstugan" endast av en låda på parkeringen där man förvarade apporter, hinder osv. Dock fanns det en lada längre in som man kunde använda som vind och regnskydd.  Så småningom fick man ta över en stuga efter Lägereldsklubben och där fanns även en liten extra stuga som blev ungdomarnas stuga. Den enda planen som fanns på den tiden var en äng. Någon el fanns varken till stugorna eller till planerna utan det var först 1976 som kommunen såg till att vi fick el till planen.

1982 byggdes klubbstuga nr 2.  På den tiden var det mesta strikt tävlingsinriktad verksamhet . Vad som var vanligt på den tiden var att man var 35 ekipage på varje kurs som fick stå i en cirkel och instruktören stod i  mitten.

1993 startade bygget av vår nuvarande klubbstuga. Den 11 juni 1994 hade vi stor invigningsfest då nedervåningen började ta plats. Intressant att veta är att vår klubbstuga egentligen består av 5 stycken byggbodar. 1995 färdigställdes övervåningen med kansli och teorisal.  Den stora fina altanen utanför vår klubbstuga såg dagens ljus 1997.

Det har hänt mycket under den här snart 50 åren och naturligtvis så är det många klubbmedlemmar som hjälpt till och bidragit till att klubben och klubbstugan är vad den är idag. Ett särskilt tack ska dock riktas till Åke Falk, Pasi Sivula, Jörgen Flodman, Thomas Knuutila och Benny Carlsson för det gedigna arbete de la ner på bygget av vår fina stuga.