SBK Stockholm logotyp

Svenska Brukshundklubben

GDPR

SBK Stockholmsdistrikt

16 nov 202316 nov 2023

SBK StockholmsdistriktSBK Stockholmsdistrikt

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som trädde i kraft i maj 2018. Det är en förordning som EU utfärdat i syfte att skydda personuppgifter. Vi som ideell förening och alla som har någon typ av förtroendeuppdrag inom distriktet omfattas av den.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som började gälla 25 maj 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR. Ideella föreningar omfattas av GDPR både på förbunds- och klubbnivå.

 

I och med införandet av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) finns ett utökat ansvar för alla som hanterar personuppgifter.

Vilka uppgifter lagras?

Uppgifter som lagras är uppgifter om medlemskapet inklusive förtroendeuppdrag i Svenska Brukshundklubbens medlemssystem, tävlingsresultat i SBK Tävling, utställningsresultat i SKK:s Hunddata.

Uppgifterna lagras för att säkerställa att du får ta del av information och förmåner i Svenska Brukshundklubben och hundens resultat för att dessa ska kunna stambokföras.

När du anmäler dig som medlem eller till prov, tävlingar och utställningar medger du att klubben lagrar och behandlar dina personuppgifter utifrån den rättsliga grund som beskrivs i GDPR.

GDPR-ansvarig

GDPR-ansvarig i SBK Stockholmsdistriktet är ordförande.

Vill du veta mer om GDPR?

Du kan läsa mer hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och hos SBK och SKK