SBK Stockholm logotyp

Svenska Brukshundklubben

Sektorer

SBK Stockholmsdistrikt

Sektorerna representerar styrelsen genom sin specialkompetens gentemot SBK centralt och lokalklubbarna. Ansvara för sektorns verksamhetsplan och budget samt arbeta fritt utifrån dessa mål.