SBK Varmland Dal logotyp

Svenska Brukshundklubben

Distriktsstyrelsen

Värmland-Dals distrikt

Distriktsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, 3 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.

Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år.

Ordförande
Fredrik Olsson
Distriktsstyrelsen Värmland-Dal
Vice Ordförande
Hans Eklund
Distriktsstyrelsen Värmland-Dal
Kassör
Karl-Gustav Carlsson
Distriktsstyrelsen Värmland-Dal
Sammankallande Utskottet Samhällsnytta
Sekreterar
Inga-Lill Badh
Värmland-Dals distrikt
Sammankallande utskottsgrupp Drag
Ledamot
Inger Kjellberg
Värmland-Dals distrikt
Utkottsgrupp Drag
Ledamot
Maria Axelsson
Distriktsstyrelsen Värmland-Dal
Sammankallande utskottsgrupp Räddningshund
Ledamot
Ulf Olsson
Distriktsstyrelsen Värmland-Dal
Distriktsstyrelsen Värmland-Dal
Suppleant
Ann-Britt Hedberg
Distriktsstyrelsen Värmland-Dal
Suppleant
Ing-Marie Andersson
Distriktsstyrelsen Värmland-Dal