SBK Varmland Dal logotyp

Svenska Brukshundklubben

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att förbereda och ta fram förslag inför de val av funktionärsposter som ska genomföras vid distriktets årsmöte enligt distriktets normalstadga. Funktioner som valberedningen ska förbereda val inför är ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant samt förslag på mötesordförande för års- eller fullmäktigemötet.

Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda personval för styrelseposter som ska genomföras vid års- eller fullmäktigemöte. Valberedningen arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar och ansvarar direkt till års- eller fullmäktigemötet. Valberedningens uppdrag sträcker sig från årsmöte till årsmöte och ska vara helt friställt från styrelsen. Valberedningen fattar sina beslut enligt majoritetsprincipen.

Datum för distriktets valberedning

 

  • Valberedningens preliminära förslag delges lokalklubbarna senast den 15 december.
  • Lokalklubb kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast den 15 januari.
  • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 januari.
  • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast den 26 januari.
  • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmar senast den 31 januari. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges delegaterna