SBK Logga Strömstad

SBK Västra Distriktet

Styrelse

Strömstads Brukshundklubb

13 apr 202313 apr 2023

Strömstads BrukshundklubbStrömstads Brukshundklubb

Styrelsen träffas normalt en gång per månad. Har du någon fråga som du vill att styrelsen ska ta upp – skriv till stromstadsbrukshundklubb@gmail.com eller ta direktkontakt med någon i styrelsen. Vi deltar ofta på klubbens allmänna träningar. Välkommen med dina synpunkter och önskemål!

Styrelsen 2022–2023

Ordförande
Pia Tysklind, tel 070–254 4628

Vice ordförande
Ann Segelskär

Sekreterare
Mette Sörvik, tel 070-400 9931

Kassör
Rita Labori, tel 073-182 2880

Ledamot
Ingvar "Jumjum" Bergqvist, tel 070-563 9544
Klubbens vaktmästare som ser om klubbstugan och sköter apellplan.

Ledamot
Agneta Nilsson, tel 073–838 1525

Ledamot
Karin Oxenwaldt, tel 070–355 6800

Suppleant

Agnetha Filipson

Suppleant
Susanne Liljenström (webbansvarig), tel 070-797 5295

Valberedning

Jennie Roman
Lois Rang

Revisor

Gerd Ekstedt