fot
fot
fot
Logga

SBK Västra Distriktet

HUS Sektorn

Tjörns Brukshundklubb

02 nov 202302 nov 2023

Tjörns BrukshundklubbTjörns Brukshundklubb

Utbildningssektorn tar hand om olika sorters utbildning inom hundsport för hundägare och instruktörer.

Vårt utbud består av kurser, föreläsningar, temakvällar och prova-på-tillfällen. Våra kurser drivs av utbildade instruktörer med certifikat och prova-på-tillfällen av erfarna funktionärer, som har ambitioner om att bli instruktörer. Vår verksamhet tilltalar såväl nyblivna hundägare som rutinerade tävlingsförare och certifierade instruktörer.

De planerar klubbens utbildningsverksamhet genom att ta hand om efterfrågan av kurser. Utbildade instruktörer inom SBK eller instruktörer med annan erkänd, certifierad utbildning utses till kursledare. HUS tillsätter instruktörer till kommande kursutbud med hänsyn till efterfrågan av kurser.

- Ansvarar för att administrerar kurser; med andra ord erhåller kursanmälningar samt registrerar kurser hos Studiefrämjandet.
- Verkställer instruktörsmöten varje år.
- Rekryterar blivande instruktörer och hjälpinstruktörer.
- Infomerar om utbildning och rekrytering av tävlingsskrivare, tävlingssekreterare, tävlingsledare och domare och ger dem ambitionen att avancera sig.
- Rekryterar blivande lärare i hundtjänst.
- Vidareutbildar klubbens aktiva instruktörer.
- Samtalar med våra aktiva instruktörer om attraktivt kursutbud med välförsett innehåll för klubbens medlemmar samt blivande medlemmar.
- Samverkar med andra klubbar inom SBK, främst inom distriktet, samt med Studiefrämjandet.
- Ansvarar för kursutvärderingar.