Stuga 1
Stuga 1
Stuga 1
Logga

SBK Västra Distriktet

PR och info

Tjörns Brukshundklubb

09 nov 202309 nov 2023

Tjörns BrukshundklubbTjörns Brukshundklubb

Vår webbansvariga ansvarar för spridning av information via klubbens hemsida, facebooksida och instagram som vi ständigt försöker hålla uppdaterade, klubbens riktlinje är att föra fram aktuell och relevant information till våra nuvarande och blivande medlemmar. På så vis kan vi fånga deras uppmärksamhet genom olika informationsvägar med driftig publicitet.

I samverkan med sponsorer, samarbetspartners och andra aktörer gynnas vår verksamhet genom att kunna satsa på nödvändiga redskap, tävlingspriser, arbetsinsatser, utrustning och material. Företags och organisationers representation bidrar till en ökad omsättning och uppmärksamhet för oss. Detta gynnar våra medlemmar indirekt eftersom de får större tillgång, att genom olika hjälpmedel, dra nytta av en välvårdad och trivsam miljö, samt avancera på olika sätt inom hundsport.

Tjörns BK arbetar för att bygga upp en grafisk profil på dess hemsida och i publikationer som ger ett enhetligt representativt utseende, samt i sin tur stärker vår klubb som ett varumärke.

Har du information om någonting positivt som berör klubben och som bör spridas till alla, då är du välkommen att kontakta webbansvarig!

För frågor kontakta

Amanda Elzer
Suppleant
Amanda Elzer