tjänstehund
tjänstehund
tjänstehund
Logga

SBK Västra Distriktet

Tjänstehundssektorn

Tjörns Brukshundklubb

12 okt 202312 okt 2023

Tjörns BrukshundklubbTjörns Brukshundklubb

Tjänstehundsektorn i Tjörns BK riktar sig in på rekrytering av hundar och förare för utbildning till tjänstehundsekipage inom totalförsvaret.

Vi stödjer medlemmar som vill utbilda sina privata hundar till bevaknings- eller räddningshundar.

Utbildning för bevakningshundar sker inom marinen, flygvapnet och hemvärnet.

På uppdrag av Hemvärnet inom Armén utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet. Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till patrullhund genom oss.

Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Numera har Svenska Brukshundklubben i uppdrag även från Sjöfartsverket att utbilda sjöräddningshundar. Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till räddningshund genom oss.

Många raser är lämpliga som tjänstehundar, även många blandrashundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper.

Kurser för att utbilda räddningshundar arrangeras av lokala Brukshundklubbar. Är du intresserad av att gå en räddningshundutbildning och vill veta mer så kontakta den som är räddningshundombud i ditt område som vet var och när nästa kurs hålls.

Våra medlemmar är hjärtligt välkomna att ta kontakt med oss i sektorn.

För kontakt eller frågor

Niklas Byström
Ledarmot
Niklas Byström