Stuga 1
Stuga 1
Stuga 1
Logga

SBK Västra Distriktet

Trivselregler

Tjörns Brukshundklubb

11 okt 202311 okt 2023

Tjörns BrukshundklubbTjörns Brukshundklubb

På Tjörns Brukshundsklubb

• Alla hundar, oavsett ras, och alla hundägare är lika välkomna på Tjörns
brukshundsklubb.

• Hundar är välkomna på verandan och i klubbstugan. Alla hussar och
mattar tar ansvar för att de sitter fint bredvid och att inga olyckor händer.
Hundar skall normalt vara kopplade, utom vid träning, tävling eller
kurser. Hundar är dock inte tillåtet på verandan vid tävling.

• Det är fritt fram att använda klubben för alla medlemmar. Alla visar
hänsyn till varandra och respekterar att kurser har företräde framför privat
träning och träningsgrupper. – se kalendern för att veta om klubben är
upptagen.

• Vill du träna på klubben fast att du inte är medlem?
Praxis är att man alltid kontaktar någon på klubben och frågar i förväg om
man få lov att träna. Det är okej om det rör sig om ett begränsat antal
gånger och så länge din träning inte påverkar klubbens egen kurs-,
tävlings- och träningsverksamhet. Testa några gånger (1-3 gånger) och
sedan vill vi att du löser ett medlemskap.

▪ På Tjörns Brukshundklubb följer vi dressyrpolicyn.

• Vi plockar upp efter våra hundar. Ingen ska behöva trampa i hundbajs.
Därför plockar man upp efter sin hund oavsett om det är vid parkeringen,
planen eller området. Man slänger sedan påsarna i soptunnan vid vita
stugan.

• Vi hjälps åt med att hålla rent och fint i vår stuga. Torka av blöta och
leriga skor innan du går in och hjälp gärna till att tömma en papperskorg
eller fylla på något som saknas. Lämna stugan i det skick du vill finna
den.

• Löptikar är välkomna. Du får träna med din löptik på våran plan.
Observera att löptikar inte får träna på klubben under en vecka innan en
stor tävling!

• Ställ i ordning de hinder och redskap du har använt på appelplanen.
Detta är för att gräsklipparen skall kunna gör sitt jobb. Om man vill att
gräsklipparen pausar följer man instruktionerna vid laddstationen samt på
gräsklipparen.

• Vår träningsplan är ingen rastgård där man låter hundarna springa lösa,
tränande ekipage har alltid förtur.

• Agilityhindren bör endast användas av den som gått någon form av
introduktion i agility och hunden skall vara minst 12 månader. Använd
inga hinder du inte fått genomgång på – framförallt gäller detta A-hindret,
balansen och gungan. Detta är för att ingen hund skada sig eller bli rädd.
Hindren är ingen lekplats utan till för hundträning. Tänk på att ha rastat
hunden innan du tränar, om en olycka sker häll på rikligt med vatten. Alla
ställer tillbaka hinder och redskap på sin rätta plats samt monterar ihop
dem om man ändrat höjd eller längd.

• Var omtänksam mot alla som tränar på klubben. Parkera på bortre delen
av grusplanen om din hund skäller långvarigt. Om hunden skäller när den
är uppbunden och väntar på sin tur, sätt den i bilen så länge. Detta gäller
även om man inte kan hålla hunden under uppsikt vid vila.

• Har du kod/nyckel, se till att det är låst om du lämnar klubben som sista
person samt att du håller din kod för dig själv.

Har du frågor/funderingar kontakta gärna ordförande Martin Nordevik, ordförande@tjornsbk.se

Alla hundar och ägare har lika värde och det är vi tillsammans som gör
klubben!