Hundägare som fikar utanför klubbstugan.
Hundägare som fikar utanför klubbstugan.
Hundägare som fikar utanför klubbstugan.
SBK Logotyp Torslanda-Öckerö Brukshundklubb

SBK Västra Distriktet

Hyra av anläggningen

Torslanda-Öckerö Brukshundklubb

19 feb 202319 feb 2023

Torslanda-Öckerö BrukshundklubbTorslanda-Öckerö Brukshundklubb

Regler för uthyrning av Torslanda Öckerö Brukshundklubb

Beslut om uthyrning fattas av styrelsen vid varje enskilt tillfälle.

Till anläggningen räknas klubbstugan, material och träningsplaner.

Anläggningen kan hyras av helbetalande medlem i TÖBK, och av enskilda personer.Person/klubb som hyr för hundaktiviteter ska följa SBK:s policy för hundhållning 

Anläggningen lämnas i ordnat och avstädat skick. Uppkomna skador eller problem informeras till styrelsen. Sophämtning ingår. Om sopor utöver 1 kärl lämnas debiteras hyrestagaren med kommunens avgift för extra sophämtning.

Annan medlem i Torslanda Öckerö Brukshundklubb äger rätt att nyttja anläggningen under uthyrd tid i samråd med hyrestagaren.

Vid lån och återlämning av nyckel är det hyrestagaren som kontaktar TÖBK:s styrelse om detta.

Fastställt av styrelsen för Torslanda Öckerö Brukshundklubb
2019 mån dag 

 

Hyra av TÖBK anläggning:

Gräsplan (inkl inhägnad del)                    500 kr heldag

                                                               250 kr halvdag

Grusplan                                                 500 kr heldag

                                                               250kr halvdag

Alla planerna                                           800 kr heldag

                                                               400 kr halvdag

Klubbstuga                                              1000 kr heldag

                                                               500 kr halvdag

Hela anläggningen                                  1500 kr heldag

(klubbstuga och planer)                           1000 kr halvdag

Hyra av material:

Agility                                                      500 kr heldag

                                                               250 kr halvdag

Rallylydnad/lydnad                                  250 kr heldag

                                                               150 kr halvdag

Medlemmar hos TÖBK får 10% rabatt.

Att nyttja anläggningen ingår i medlemskapet men om medlem vill ha plan/klubbhus för sig själv kan man hyra. Har man samlat ihop poäng under året går dessa att använda för hyra av anläggning efter överenskommelse med styrelsen.

För frågor eller hyra av anläggningen kontakt: styrelsen@tobk.se