SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Avel och hälsa

Svenska Bouvierklubben

Utskottet för avel och hälsa

Ansvarar för

  • att utvärdera, och revidera de rasspecifika avelsstrategierna (RAS)
  • att samla en utställningsgrupp som varje år arrangerar en specialutställning för raserna
  • att verka för att klubben ska kunna anordna MH i egen regi eller i samarbete med någon lokal brukshundklubb
  • att ha en god dialog med uppfödare och ägare kring valphänvisningar och avelsrekommendationer

Kontaktperson

Anita Liew
Ordförande
Anita Liew
Lokalkontakt
Småland

Kontaktperson, Utställning

Maritha Karlsson
Kassör
Maritha Karlsson
Lokalkontakt
Nora