Bild som visar colliehuvud i profil.
Bild som visar colliehuvud i profil.
Bild som visar colliehuvud i profil.

Arbets- och delegeringsordning

Förbundsstyrelsens utskottsorganisation

30 mar 202230 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

I förbundsstyrelsens utskottsorganisation är ansvaret för de sex utskotten fördelat genom delegerat ansvar för omfattande verksamhetsområden som löper över lång tid.

En av förbundsstyrelsen beslutad arbets- och delegeringsordning styr vilka frågor och ärenden som respektive utskott (med utskottsgrupper) ska handlägga, samt inom vilka områden ett utskott har rätt att fatta beslut. Förbundsstyrelsen kan upphäva beslut tagna av utskott.

Arbets- och delegeringsordning

Arbetsordningen för förbundsstyrelsens organisation beskriver uppgifter, ansvar och befogenheter för förbundsstyrelsen och utskotten.