Händer på varandra i en cirkel
Händer på varandra i en cirkel
Händer på varandra i en cirkel

Social hållbarhet

13 sep 202313 sep 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Nu finns en fastställd policy för social hållbarhet inom Svenska Brukshundklubben.

Policyn för social hållbarhet är fastställd av Förbundsstyrelsen och började gälla 1 september 2023.

Om du vill läsa policyn i sin helhet, klicka här.