Bild på administrationsarbete med bärbardator, mobil och anteckningsblock.
Bild på administrationsarbete med bärbardator, mobil och anteckningsblock.
Bild på administrationsarbete med bärbardator, mobil och anteckningsblock.

Centrala administrativa avgifter

16 okt 202316 okt 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Centrala administrativa avgifter som tas ut vid prov, tävling, utställning etc.

Se även sidan för tävlande och deltagare 

För dig som är tävlande och deltagare vid våra arrangemang har vi sidan anmälningsavgifter utan kolumnen för centrala administrativa avgifter:

Anmälningsavgifter utan centrala administrativa avgifter.

Funktionärer

Central administrativ avgift

Från och med 2012 tas en central administrativ avgift ut för varje anmälan i samtliga prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben. Avgiften bidrar till drift och utveckling av systemen för tävlingsverksamheten.

Betalningen av den centrala administrativa avgiften för våra prov- och tävlingsgrenar sker automatiskt genom SBK Tävling.

Inomhustillägg

För samtliga prov- och tävlingsformer gäller att arrangören kan ta ut ett inomhustillägg upp till 25 kr i de fall det bedöms att arrangemanget kan genomföras inomhus.

Inofficiella arrangemang i SBK Tävling

SBK Tävling kan användas för att ta emot anmälningar och övrig administration för inofficiella arrangemang. Den centrala administrativa avgiften för dessa arrangemang är 8 kr/start från och med 1 januari 2012.

Stambokföringsavgift hos SKK

För bruksprov, lydnadsprov, prov inom IGP, mentalbeskrivning (MH), korning, utställningar, rallylydnad och FCI IAD (tidigare uthållighetsprov UHP) tas stambokföringsavgift ut av Svenska Kennelklubben (SKK). Se avgifter för klubbar på www.skk.se.

SKK fakturerar Brukshundklubben som sedan fakturerar arrangerande klubb. Läs om faktureringen på sidan om fakturering från förbundet.

Startavgift kan återbetalas

I anmälningar markerade med * ingår en administrativ avgift på 20 kr som arrangören kan räkna av vid de tillfällen återbetalning av startavgift görs direkt från arrangören. Vid de tillfällen återbetalning görs via SBK Tävling har arrangören inte rätt att ta ut någon administrativ avgift.

Avgifter

Bruksprov Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Appellklass* 350 kr 35 kr
Övriga klasser*
(även brukspatrull)
400 kr 50 kr
Nordic Style* 450 kr 50 kr
Svenska mästerskap* 700 kr 60 kr

 

IGP Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
BH/VT, IFH-V* 350 kr 35 kr
FPr, UPr, SPr, StPr 350 kr 50 kr
BSL, IGP, IGP-FH, IFH, GPr* 400 kr 50 kr
Svenska mästerskap* 700 kr 60 kr

 

IPO-R Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
IPO-R* 350 kr 50 kr
Svenska mästerskap  700 kr 60 kr

 

Mondioring Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
STMR* 350 kr 35 kr
MR* 400 kr 50 kr
MRL* 300 kr 50 kr
MRLH* 300 kr 50 kr
Svenska Mästerskap* 700 kr 60 kr

 

Rallylydnad Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Individuell* 175 kr 35 kr
Svenska mästerskap* 700 kr 60 kr

 

Uthållighetsprov (UHP) Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Uthållighetsprov* 250 kr -

 

Dragprov Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Tillkommer utöver fastställd
avgift för tävlingsklassen

50 kr

-

 

Specialsök Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Klass 1

450 kr

35 kr 
Klass 2

500 kr

50 kr
Klass 3 

600 kr

50 kr
Mentalbeskrivning Hund (MH) Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Mentalbeskrivning* 700 kr 60 kr

 

Korning Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Hel korning* 850 kr 60 kr
Mentaltest* 700 kr 60 kr
Exteriörbeskrivning* 200 kr -

 

Utställning Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Officiell utställning, lägsta avgift*

300 kr (lägsta gällande länsklubbsavgift)

-
Officiell utställning,
valpklass
150 kr (lägsta gällande länsklubbsavgift) -
Officiell utställning,
veteranklass
240 kr (lägsta gällande
länsklubbsavgift)
-