Tummen upp för regler
Tummen upp för regler
Tummen upp för regler

Regelrevidering - vad är gjort?

Den 15 augusti 2018 öppnades ett formulär upp för synpunkter från privatpersoner och klubbar inför regelrevideringen. Formuläret var öppet fram till och med den 31 december 2018.

Utskottsgrupperna har utifrån dessa synpunkter tagit fram de första regelförslagen i respektive gren.

Den 1 april 2019 gick de första regelförslagen ut på remiss. Svar på remissen skickade till SBK:s förbundskansli löpande till och med den 1 september 2019.

Utskottsgrupperna har därefter gått igenom alla inkomna svar på remissen och sammanställt regelhäften utifrån dessa. 

Sedan kom coronapandemin och SBK fick lov att ställa in regelkonferensen som skulle ha arrangerats 2020.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse ansökte hos SKK om att få skjuta på revideringen av samtliga regler inom SBK ett år och detta blev alltså beviljat.

Innan jul 2020 gick inbjudan ut via e-post till förmöten och de beslutande regelkonferenserna för de olika sporterna som  arrangerades via zoom. Informationen har gått till alla SBK distrikt, rasklubbar och SKK länsklubbar, specialklubbar samt till Sveriges Hundungdom.

Den 17 april 2021 genomfördes den sista beslutande konferensen, därmed var alla konferenser avklarade.

Nu började arbetet med att ändra i reglerna efter de beslut som framkom på konferenserna. Därefter fattade SBK Förbundsstyrelse (FS) beslut om reglerna. 

Den 31 december 2021 var alla regelförslag inskickade till SKK.

Alla regler finns ute på hemsidan och vissa går att beställa på SBK shopen: Hem (sbkshopen.se)

 

Tidsplanen för regelrevideringen