Bild som visar datumet "9" inringat i kalender.
Bild som visar datumet "9" inringat i kalender.
Bild som visar datumet "9" inringat i kalender.

Sista anmälningsdag till kongressen 2023

Datum

09 mar 09 mar

00:01  - 23:5900:01 - 23:59

FörtroendevaldFörtroendevald

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben

Distrikt och rasklubbarDistrikt och rasklubbar

Sista anmälningsdag för delegater från distrikt och rasklubbar vid 2023 års kongress är den 9 mars.

Anmälan till kongressen

Anmälan görs via anmälningsformulär senast den 9 mars 2023.

För att kongresshandlingarna ska kunna skickas ut i enlighet med grundstadgarna ber vi er att inkomma med anmälningar i god tid. Skulle distrikt och rasklubbars års- eller fullmäktigemöten inte vara genomförda innan den 9 mars, och de därmed inte vet vilka delegater som ska representera er på kongressen, vänligen anmäl rätt antal delegater ändå, så kan namnen på delegaterna korrigeras i efterhand när mötet är genomfört. Denna justering ska dock vara genomförd senast den 31 mars.

Sista anmälningsdag

Delegater: 9 mars
Gäster: 31 mars

Anmälan till kongressen är bindande och distrikt/rasklubb samt betalande gäster faktureras i samband med att anmälan inkommer till förbundskansliet. Konferensavgift återbetalas inte vid förhinder och/eller sjukdom, planera därför gärna reserv som kan delta vid förhinder.

Ev. kostnader uppsatta på rummet måste betalas vid utcheckning!