Kvinna med valp i en park
Kvinna med valp i en park
Kvinna med valp i en park

Sista dag att nominera till Hamiltonplaketten 2023

inför Kennelfullmäktige 2023

Övrigt

15 okt 15 okt

00:05  - 23:5500:05 - 23:55

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens Hamiltonplakett ska vara poststämplat och Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober året innan aktuellt Kennelfullmäktige (KF).

Hamiltonplaketten är ett hedervärt pris som delas ut i samband med Svensk Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF). Plaketten kan tilldelas person "som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften".

Förslag till Hamiltonplaketten kan inte skickas direkt av privatpersoner, medlemmar, distrikt eller rasklubbar till Kennelklubben, utan dessa nomineringar måste gå via respektive specialklubb, i det här fallet Svenska Brukshundklubben. Av denna anledning måste Brukshundklubben få in nomineringar på gällande nomineringsblankett till förbundskansliet senast den 15 oktober 2022.

Mer information om kriterier, rutiner, nomineringsblankett och nomineringsförfarande finns här.