Golden retriever som står på en grusväg i solsken
Golden retriever som står på en grusväg i solsken
Golden retriever som står på en grusväg i solsken

Sista dag att nominera till SKK:s förtjänsttecken 2023

inför Kennelfullmäktige 2023

Övrigt

15 okt 15 okt

00:05  - 23:5500:05 - 23:55

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens förtjänsttecken ska vara Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober året innan aktuellt Kennelfullmäktige (KF).

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken är ett hedervärt pris som delas ut i samband med Svensk Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF). Förtjänsttecknet är avsett att "utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamt främjande av SKK:s syften."

Förslag till SKK:s förtjänsttecken kan inte skickas direkt av privatpersoner, medlemmar, distrikt eller rasklubbar till Kennelklubben utan dessa nomineringar måste gå via respektive specialklubb, i det här fallet Svenska Brukshundklubben. Av denna anledning måste Brukshundklubben få in nomineringar på gällande nomineringsblankett till förbundskansliet senast den 15 oktober 2022.

Mer information om kriterier, rutiner, anmälningsblankett och nomineringsförfarande finns här.