Förslag till styrelse 2023

25 feb 202325 feb 2023

Svenska BouvierklubbenSvenska Bouvierklubben

Valberedningen är nu klara med sitt förslag till styrelse för Svenska Bouvierklubben 2023. Du som medlem har möjlighet att nominera fram till den 15 december.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Svenska Bouvierklubben har arbetat utifrån valordningen och pratat med alla styrelsemedlemmar och hört sig för om de vill vara kvar i styrelsen.

Två personer avböjde omval.

Arbetet med att hitta ersättare har inte gett resultat mer än att några medlemmar föreslagit personerna i valberedningen.

Därav ser förslaget till styrelse i Svenska Bouvierklubben 2023 ut som nedan.

I det fall ni som medlemmar vill nominera någon annan finns möjligheten att skicka in det förslaget till styrelsen före 15 december.

I stadgan kan ni läsa om valordningen under Moment 2 Valordning.

 

Valberedningens förslag;

- Ordförande 1 år: Anita Liew 

- Vice ordförande 2 år: Mikaela Cholewo 

- Sekreterare 2 år: Barbro Olsson

- Styrelse suppleant 2 år: Kikki Stölan

- Revisor 1 år: Gun Landhagen 

- Revisor 1 år: Lotta Eriksson

- Revisor suppleant 1 år: Mårten Näslund 

 

De övriga i styrelsen som sagt ja till att sitta kvar sitt kvarvarande år är:

- Kassör: Maritha Karlsson

- Styrelseledamot: Maria Shanti Persson

- Styrelse suppleant: Hans Swanström