Anmälningsavgifter

Anmälningsavgifter för Svenska Brukshundklubbens arrangemang som till exempel prov, tävlingar och utställningar.

Eventuellt inomhustillägg

För samtliga prov- och tävlingsformer gäller att arrangören kan ta ut ett inomhustillägg upp till 25 kr i de fall man bedömer att arrangemanget kan genomföras inomhus.

Klicka här för att se de centrala avgifterna för alla klasser

För avgifter gällande agility hänvisas till Svenska Agilityklubben

Lydnad Anmälningsavgift
Startklass 150 kr
Klass I 250 kr
Klass 2 250 kr
Klass 3 300 kr
Svenska mästerskap 600 kr
Bruksprov Anmälningsavgift
Appellklass 300 kr
Övriga klasser
(även bruksprov patrullhund)
350 kr
Nordic Style 400 kr
Svenska mästerskap 600 kr
IGP Anmälningsavgift
BH/VT 300 kr
IFH-V, FPr, UPr, SPr, StPr 300 kr
IFH, BSL, GPr 350 kr
IGP, IGP-FH 350 kr
Svenska mästerskap 600 kr
IPO-R Anmälningsavgift
IPO-R (även klassen V) 300 kr
Svenska mästerskap 600 kr
Mondioring Anmälningsavgift
STMR 300 kr
MR 350 kr
MRL 250 kr *
MRLH 250 kr *
Svenska Mästerskap 600 kr
* Ändrad avgift från mars 2019
Tjänstehund Anmälningsavgift
Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar* 600 kr
Svenska mästerskap för räddningshundar* 600 kr
Rallylydnad Anmälningsavgift
Individuell 150 kr
Svenska mästerskap 600 kr
Uthållighetsprov (UHP) Anmälningsavgift
Uthållighetsprov* 200 kr
Dragprov Anmälningsavgift
Tillkommer utöver fastställd
avgift för tävlingsklassen
50 kr
Mentalbeskrivning Hund (MH) Anmälningsavgift
Mentalbeskrivning Från 1 januari 2012 samma anmälningsavgift för utlandsägd hund som deltar på MH i Sverige som för svenskägd hund. 600 kr
Korning Anmälningsavgift
Hel korning* 750 kr
Mentaltest* 600 kr
Exteriörbeskrivning* 150 kr
Utställning Anmälningsavgift
Officiell utställning 300 kr, lägsta gällande länsklubbsavgift
Officiell utställning valpklass 150 kr, lägsta gällande länsklubbsavgift
Officiell utställning veteranklass 240 kr, lägsta gällande länsklubbsavgift