Dispens för tävlande

Hos Svenska Brukshundklubben (SBK) kan du ansöka om dispens för tävlande om du är kroniskt sjuk. Dispens gällande hunden ansöks via Svenska Kennelklubben.

Tävlande som vill ha dispens måste alltid ansöka om det för att få tillåtelse att ha extra eller speciell hjälp vid officiella prov och tävlingar.

Vem kan få dispens

Dispens ges av Svenska Brukshundklubben endast vid långvariga (2-3 år) eller kroniska åkommor på föraren. Konvalescenstid vid skada eller för graviditet berättigar inte dispens.

När det gäller rallylydnad så ges dispens enbart för kroniska åkommor. Inga tidsbegränsade dispenser ges i rallylydnad.

Vem får inte dispens

Dispens medges oftast inte för att få utföra moment eller special på annat sätt än det som står i reglerna, men i till exempel rallylydnad finns möjlighet att slippa språngmarsch, så det kan vara olika dispensmöjligheter i olika sporter. Men andemeningen är att alla tävlanden på prov och tävling ska prövas lika.

Hur dispensansökan går till

Dispensansökan skickas per post eller mejl till förbundskansliet och ska innehålla ett personligt brev där du beskriver vilka besvär du har samt ett läkarintyg som styrker detta. Var tydlig med vad du söker dispens för!

Skicka din ansökan

Skicka dispensansökan och läkarintyg per post till:
Svenska Brukshundklubben
Tävlingsavdelningen
Box 4
123 21 Farsta

eller mejla dispensansökan och läkarintyg till:
tavling[at]brukshundklubben.se

Dispensansökan för hunden

Då det handlar om dispens för hunden är det alltid till Svenska Kennelklubben dessa ansökningar ska skickas. På SKK:s hemsida finns mer information om dispens för hund och hur du ansöker.

Generell dispens för kastrerad hund

Det finns en generell dispens för kastrerad hund vid tävlingar och prov. På Svenska kennelklubbens hemsida finner du information om vad som gäller för kastrerad hund.

Frågor kring dispensansökan för hund besvaras av Svenska Kennelklubbens tävlingsavdelning.

Generell dispens för GPS vid rapporthundsprov

Det finns en generell dispens att få använda GPS på hund vid rapporthundsprov.

Läs mer om detta här. (PDF-dokument, 16 kB)