SKK:s riktlinjer vid prov & tävlingar

Hund som förvaras olämpligt, oacceptabelt beteende och kuperad hund vid prov och tävlingar - Svenska kennelklubbens regler och blanketter gäller inom Svenska Brukshundklubben.

SKK:s regler gäller

Vid prov, tävlingar och mentalbeskrivning hund med mera gäller Svenska Kennelklubbens regler. I reglerna för samtliga våra grenar hittar du denna information. Svenska Kennelklubben har också en bra sammanställning på sin hemsida www.skk.se

Svenska Kennelklubbens hemsida gällande regler, riktlinjer och lagar.