Tävling & regler i bruksprov

Svenska Brukshundklubben arrangerar tävlingar i bruksprov. Här finns information om att tävla samt regler. Välkommen att ladda hem dem.

På grund av pandemin gäller reglerna från 2017 även från 2022-01-01. Nya regler kommer att gälla från 2023-01-01.

Tävla i bruksprov

För att få delta i bruksprov måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben. Dock är specialmomentet skydd endast öppet för brukshundraser.

Klubbtillhörighet vid bruksprov

Vid bruksprov krävs att förare är medlem i och tävlar för en SBK-klubb.

Tävlingar och mästerskap

Årligen arrangeras SM i bruksprov dit landets bästa ekipage kvalificerar sig. Det finns också nordiska mästerskap dit ett utsett landslag åker och tävlar.

Klasser att tävla

Man kan tävla i appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass.

Villkor för deltagande

Tidigare missad text i regelboken, som nu är införd i webbversionen:
j) För hund som tävlat i svenskskydd erfordras det att minst 60 dagar har förflutit innan hunden får tävla i Mondioring (tävlingsdagarna oräknade). Detsamma gäller för hund som tävlat i Mondioring och ska tävla i svenskskydd.

Länk till regelguiden

I Regelguiden bruksprov hittar du tolkningar av bruksreglerna samt fördjupningar.

Anmälan till tävling

Anmälan till bruksprov görs via SBK Tävling.

Anmälan om OMMÄTNING av mankhöjd på hund

Etisk policy

Du hittar Svenska Brukshundklubbens etiska policy vid prov och tävlingar på sidan Styrdokument.

Regelböcker till försäljning

Många tävlingsregler kommer att finnas att köpa tryckta i snygga häften i SBK-shopen.

Men det finns många anvisningar som ligger helt utanför regelboken (se i högerspalten) som också är mycket viktiga att känna till: Materiel vid bruksprov, Anvisning för ansökan om och redovisning av prov, Anvisning för anmälan och avgifter, Anvisning för prioritering vid överanmälan, Prioritering - frågor och svar, Anvisning för inmätning, Intyg vid inmätning, Rasförteckning hinderhöjd och apportvikter och Anvisning för SM Bruks