Regelguiden för bruksprov

Regelguiden för bruksprov är en lättåtkomlig källa till information för dig som är intresserad av bruksreglerna.

Regelguiden för bruksprov är den digitala versionen av Göran Hawées "Sök-guiden" som tidigare fanns i gamla "Tävlingspärmen". Den har nu blivit ett PDF-dokument med länkar från innehållsförteckningen till aktuell text. För att till fullo utnyttja möjligheten att hoppa fram och tillbaka i dokumentet ska det visas i "Adobe Reader" eller annat program med samma funktionalitet.

Användarinstruktion regelguiden bruksprov (PDF-dokument, 83 kB)

Regelguiden bruksprov (PDF-dokument, 548 kB) Uppdaterad 2019-04-10