Rapport

Rapport ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. I rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.

Om rapport

Förutom lydnadsdelen så är syftet med fältprovet att hunden okopplad skall springa mellan två stationer så snabbt som möjligt. Längden mellan stationerna ökar i takt med att klasserna blir svårare.

Upplevelse av rapport

Att träna rapport är något man gör tillsammans med andra människor och träningsgänget blir som en liten familj.

Träna rapport

En bra förutsättning är att hunden skall vara självständig så den törs springa ifrån sin förare men ändå målmedveten så att den inte springer vind för våg i skogen. Den skall också vara välbyggd så att den kan och orkar springa långa sträckor i kuperad terräng.

Så här tränar du rapport

Träningen börjar med en vanlig budföring (skickar hunden mellan två människor) på kort avstånd och sedan stegrar man den successivt. Det är viktigt att försöka komma med i en bra träningsgrupp där man kan få bra tips och hjälp. Konditionsträning är en viktig bit i rapportträningen då själva springandet är grundläggande för ett bra genomförande.

Vilka hundar kan träna

I princip alla hundar kan vara med och träna, men de allra minsta hundarna har svårt att hänga med om terrängen är för snårig och svårtillgänglig.

Tävla i bruksprov rapport

Alla hundar som är registrerade hos SKK får tävla i specialmomentet sök, men det är sällsynt med de mindre hundarna som både kan ha svårt med terrängen och att hinna med i de större hundarnas tempo.

Det finns några specialbestämmelser avseende villkor för deltagande och dessa kan man läsa om i reglerna för bruksprov.