Exteriörbeskrivning

Svenska Brukshundklubben och rasklubbarna arrangerar också exteriörbeskrivningar för våra brukshundraser.

Exteriörbeskrivning av brukshundraser

Under exteriörbeskrivningar görs en noggrann och detaljerad genomgång av hunden. Individen mäts på flera olika sätt och brister, förtjänster och avvikelser från rasstandarden noteras. Hundens exteriör redovisas i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.

Hundägare kan göra exteriörbeskrivning enligt följande:

Från 12-17 månaders ålder.
Dessa resultat registreras enbart av Svenska Brukshundklubben.

Från 18 månaders ålder.
Dessa resultat registreras av Svenska Kennelklubben i Hunddata.

Korad hund

För att få titeln korad registrerad hos Svenska Kennelklubben måste hunden ha ett godkänt resultat från en exteriörbeskrivning gjord då hunden är 18 månader eller äldre, och ett godkänt resultat från mentaltest MT2007.

Här kan du läsa mer om MT2007.

Det finns ingen övre åldersgräns för att göra exteriörbeskrivning.

Utbildade exteriörbeskrivare

Exteriörbeskrivningen utförs av en auktoriserade exteriörbeskrivare. Våra exteriörbeskrivare utbildas av exteriördomare i Svenska Brukshundklubben. Utbildningen är omfattande och deltagarna har en gedigen bakgrund och ett stort intresse för anatomi och rasstandard. Deltagarna till utbildningen anmäls av respektive rasklubb.