Internationell prövningsordning räddningshund (IPO-R)

IPO-R är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Grenen är en räddningshundsport med internationella regler.

Om IPO-R

IPO-R är internationella regler för tävlingar inom räddningshundsport.

Du kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Alla gör ett lydnadsprogram som också är anpassat till utbildningen för räddningshundar.

Grenen stimulerar samarbete mellan förare och hund.

Träna IPO-R

Hunden bör ha bra nerver, stor arbetslust och mycket stort intresse för främmande människor. Föraren bör ha både tid och intresse att lägga på träningen.

Så här tränar du IPO-R

Man behöer vara flera för att träna IPO-R, gärna en träningsgrupp eller räddningshundkurs.

Alla hundar oavsett ras, även blandraser är välkomna att träna.