Regelrevidering 2023

Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för. Nu finns de senaste förslagen, inför regelkonferensen, ute på vår hemsida.

Men med anledning av coronapanemin har SKK/CS tagit beslut att regelrevideringen skjuts fram 1 år och därmed kommer låsningsperioden för reglerna bli 4 år istället för 5 år vid den kommande regelperioden. Ni ser beslutet i sin helhet i högerspalten.

Genom att förbereda regelrevideringen och planera i god tid kommer beslutsgången att bli tydlig. Alla som vill vara med och påverka kan se när och hur man kan tycka till om nuvarande regler i vår tidsplan. Syftet är att det nya regelförslaget till numera 2023 ska bli väl förankrat bland de aktiva i landet.

Vad är gjort?

Den 15 augusti 2018 öppnades ett formulär upp för synpunkter från privatpersoner och klubbar inför regelrevideringen. Formuläret var öppet fram till och med den 31 december 2018.

Utskottsgrupperna har utifrån dessa synpunkter tagit fram de första regelförslagen i respektive gren. De gick ut på remiss den 1 april 2019. Svar på remissen är inskickade till SBK:s förbundskansli löpande till och med den 1 september 2019.

Utskottsgrupperna har därefter gått igenom alla inkomna svar på remissen och sammanställt regelhäften utifrån dessa. De senaste regelförslagen hittar du i menyn till höger och på respektive grens revideringssida.

Sedan kom coronapandemin och SBK fick lov att ställa in regelkonferensen som skulle ha arrangerats i år.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse ansökte hos SKK om att få skjuta på revideringen av samtliga regler inom SBK ett år och detta blev alltså beviljat.

Nästa steg

Vi uppmanar nu klubbar, distrikt och rasklubbar att diskutera reglerna med sina medlemmar innan beslut kommer att tas på regelkonferensen som på grund av framskjutningen ett år blir i april 2021. Det är viktigt att medlemmar via sina klubbar kan föra fram synpunkter till bland andra distrikten (som är några av de som kommer vara representerade på konferensen).

Just nu planeras det för kommande regelkonferenser, men ännu är varken datum eller hur dessa ska genomföras klart.

Tidsplanen

Uppdaterad tidsplan för regelrevideringen finner du här. (PDF-dokument, 184 kB)