Regelrevidering för bruksprov

Här finns information om nuvarande och tidigare steg angående revideringen av reglerna i bruksprov som ska börja gälla 2022.

Nuvarande steg i revideringen

Efter att vi fått in svar i den andra remissomgången (enligt nedan) har ett förslag till regler tagits fram.

Vi uppmanar klubbar, distrikt och rasklubbar att diskutera reglerna med sina medlemmar innan beslut kommer att tas på regelkonferensen i april 2020. Det är viktigt att medlemmar via sina klubbar kan föra fram synpunkter till distrikten (som är några av de som kommer vara representerade på konferensen).

UG Bruks vill få in Patrullhundsgruppen i samma regelbok som de övriga bruksprovsgrenarna. Men förslaget redovisas här i eget dokument.

Regelförslag inför regelkonferensen

Här hittar du senaste förslaget på nya reglerna:

Regler Bruksprov

Följebrev i bruksgrenen rapport (PDF-dokument, 135 kB)

Regler Bruksprov - Patrull (PDF-dokument, 159 kB)

______________________

Tidigare information och material

Remissens svar från omgång nr 2 har skickats in från distrikt. Sista datum för detta var 1 september 2019.

Lokalklubbar inom Svenska Brukshundklubben lämnade sitt svar på remissen genom sitt distrikt.

Vad händer nu?

Nu har arbetet med att sammanställa ett förslag till regelverk utifrån inkomna remissvar startat.

Vi kommer också att genomföra en språklig översyn av regelverket, i förhoppning att göra det mer lättläst och med ett mer modernt språk.

Förslaget på regelverk som arbetas fram utifrån remissvaren kommer därefter att behandlas på en regelkonferens 2020.

Se alla remissförslagen i högerspalten.

Se alla inkomna synpunkter från första remissomgången här. (PDF-dokument, 1,0 MB)